This is a Javascript Tooltip
 hu  en
Regisztráció | Belépés az áruházba | Segítség
 
 

Vásároljon iZiben

Gyors, kényelmes, biztonságos!

Tudjon meg minden fontosat az iziSHOP mobil fizetési megoldásról! Fizessen mobilon, mobillal! iziSHOP - a mobil fizetési megoldás
 

Elfogadott bankkártyatípusok

ÁSZF


1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

Hedz Magyarország Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 37/A
Adószám: 13717490-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-010577

1.2. A Vásárló

Aki az iziSHOP mobil alkalmazást használja, azaz annak felületén keresztül valamilyen szolgáltatást vásárol.

2. iziSHOP Szerződési Feltételek célja

Az iziSHOP Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1. iziSHOP Szerződési Feltételek közzététele

Az iziSHOP Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása az iziSHOP szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által üzemeltetett iziSHOP felületén vásárlást indít.

2.2. iziSHOP Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az iziSHOP ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató az iziSHOP szolgáltatást biztosítja.

3. iziSHOP Mobil Áruházi szolgáltatás

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja iziSHOP szolgáltatást.

3.1. iziSHOP szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett iziSHOP szolgáltatás a mobil (legalább GPRS) adathálózat sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. iziSHOP Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés az iziSHOP szolgáltatás felületén történő vásárlás indításával jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelés beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés az iziSHOP szolgáltatás felületén történő vásárlás indításával jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelés beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2. Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés már nem törölhető.

4.3. Szolgáltatások vásárlása

Szolgáltatások vásárlásánál az adott Szolgáltatást nyújtó partnerek Általános Üzletszabályzata az irányadó.

4.4. Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés feladásakor teljesíti.

5. Adatvédelem, adatbiztonság

5.1. Adatvédelmi Nyilatkozat

Szolgáltató az iziSHOP Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során Vásárló telefonszámát rögzíti a Vásárlóról. Szolgáltató bármely, az iziSHOP Szolgáltatás használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Vásárló adatait eljuttatja Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgáltató - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Szolgáltató az iziSHOP Szolgáltatáson keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

5.2. Adatvisszaélés

Nem vállalunk felelősséget sem a Felhasználó, sem bármely harmadik személy általi, bármely módon történő szándékos vagy gondatlan megzavarása, megkárosítása vagy ezek megkísérlése miatt bekövetkező– különös tekintettel, de nem kizárólag a telefonra telepített alkalmazások által adatvisszaélés céljából elkövetett - károkért.

5.3. A regisztráció törlése

Vásárló iziSHOP regisztrációja törlését az iziSHOP Szolgáltatás erre kialakított felületén vagy az intézheti el.

6. Reklamáció

Amennyiben a Vásárlónak vásárlása során bármilyen panasza merül fel, úgy reklamációját jelezheti ügyfélszolgálatunknak küldött bejelentés formájában az e–mail címen vagy telefonon a +3630/533–7742–as számon.
Az ügyfélszolgálat a Vásárlónak a szolgáltatással kapcsolatban – e–mail–en vagy telefonon tett – észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció az ügyfél–azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyező módon, általában e–mail–en vagy telefonon tájékoztatja az Ügyfelet.
Autópálya-matrica az iziSHOP kínálatában! Fizessen mobilon, mobillal! iziSHOP - a mobil fizetési megoldás

Copyright© 2006-2009 Hedz Magyarország Kft.

Minden jog fenntartva.

valid xHTML | valid CSS

iziSHOP mobile

secured by

VeriSign secured VeriSign secured

Partner

oldalunk

mo-Bill Logo

Kapcsolat | Impresszum | ÁSZF | Adatkezelés | Segítség

Kövess minket facebook logo facebook-on